Ústav práva módního průmyslu je neziskovou organizací zaměřenou na pomoc návrhářům se lépe orientovat mezi právními a obchodními úskalími podnikání ve světě módy.

 

Ústav poskytuje konkrétní praktická doporučení a detailní informace o právních nezbytnostech ve všech stádiích návrhářova profesního a podnikatelského vývoje. Formou ucelené série rad, připravených skupinou předních odborníků na jednotlivá právní odvětví, publikovaných na těchto stránkách, provází čtenáře celou řadou potenciálních problémů a překážek, a nabízí návrhy a možnosti jejich řešení v různých tématických okruzích (PŘIPRAVUJEME). 

Pro odbornou i laickou veřejnost připravuje Ústav pravidelné semináře zaměřené na aktuální témata v oblasti módního práva a jeho obchodních souvislostech, jejichž cílem je budovat všeobecné povědomí o tomto právním odvětví a přispívat k rozvoji lokálního módního průmyslu.