Financování, investoři a obchodní plán

(Mgr. Filip Čabart, advokát)

Pokud chceme výsledky naší tvůrčí práce nejen tvořit, ale také na pravidelné bázi zpeněžovat a propojit tak svůj brand se seriózním podnikáním, neobejdeme se bez pečlivého plánování, alespoň základního počítání a v neposlední řadě i nějakých těch financí.


Kde začít?

Na co při plánování nezapomenout?

Kdy a jak začít počítat s finanční investicí?

Z JAKÝCH ZDROJŮ MŮŽEME FINANCE ČERPAT?

Co si zapamatovat?


Kde začít?

Vše začíná obchodním plánem. Nemusí zde nutně jít o nijak složité cvičení. V zásadě bychom si měli pouze umět odpovědět na několik základních otázek o tom, kam by naše značka měla směřovat v určitém časovém období – nejčastěji v kalendářním roce. Ještě než se do podnikání pustíme měli bychom mít jasnou představu alespoň o následujícím:

  • Co chceme tvořit a pro koho? (kolekce, jednorázové zakázky, produktové řady...);

  • Co potřebujeme k tomu abychom to mohli tvořit (vlastní čas, materiál, lidskou sílu...) a prodat? (prostory, promo, prodavače...);

  • Kolik bychom na na tom rádi vydělali? (tedy výše marže);

Pokud máme alespoň v hrubých rysech jasno v přechozích bodech, přichází otázka nejtěžší: Jsme schopni naši tvorbu za těchto podmínek vyrobit a prodat? Přemýšlení nad tím nás často zavede k přehodnocení našich prvních odpovědí na základní otázky, ke zkoumání a srovnávání konkurenčních produktů nebo prodejních modelů a téměř vždy k dalšímu a dalšímu počítání, na jehož konci by měl být závěr: Ano, takto to může fungovat!


Na co při plánování nezapomenout?

V plánování buďme vždy konzervativní až pesimističtí – vždy se nám bude lépe řešit přebytek než dluh. Rovněž není na škodu, zejména pokud jsme rozhodnuti začínat s větší investicí, angažovat profesionálního obchodního poradce, který nám naše prvotní kalkulace prověří, rozvine a dovede do detailu, nebo alespoň konzultovat s někým, kdo si podobným startem již prošel.


Kdy a jak začít počítat s finanční investicí?

Ať je náš obchodní plán jakýkoliv dříve či později bude vyžadovat finanční investici. Plán založený na jednorázových zakázkách tvořených vlastní silou bude zajisté vyžadovat menší investici než otevření showroomu a jeho naplnění rozsáhlou kolekcí, nicméně bude také generovat prostředky podstatně pomaleji.

Čím větší zvažujeme investici, tím spíše se budeme muset ohlížet po externích zdrojích financí. Tyto nastupují tam, kde dochází naše vlastní finanční prostředky, které v určité výši musíme vynaložit vždy. Situace, kdy z vlastních peněz neinvestujeme nic a vše je hrazeno z cizích prostředků je velmi neobvyklá a takový požadavek zpravidla nepůsobí na investory zcela důvěryhodně. 

Náš obchodní plán by nám měl odpovědět i na otázku, kolik peněz budeme potřebovat, kolik z toho máme, zda budeme externí finance schopni rozumným způsobem splácet a zda se nám tato investice vyplatí. Do větších investic není dobré vstupovat pokud za sebou nemáme alespoň nějakou obchodní historii – i kdybychom podnikali v malém pouze rok, budeme mít na jeho konci relativně dobrý přehled o tom jak nám podnikání funguje a jak vychází náš obchodní plán, což jsou pro přípravu plánu na další rok zcela neocenitelné zkušenosti.


Z jakých zdrojů můžeme finance čerpat?

V okamžiku, kdy víme kolik finančních prostředků potřebujeme, můžeme začít zjišťovat z jakých zdrojů je můžeme získat. Základní možnosti jsou následující:

  • Bankovní úvěr
  • Soukromý investor nebo investoři
  • Obchodní spolupráce
  • Další finanční produkty

Bankovní úvěr je relativně snadná cesta k potřebným financím za velmi jasně daných ale velmi tvrdě dodržovaných pravidel. V menších objemech (statisících až milionech korun) jsou bankovní úvěry dostupné bez větších formalit a složitějších procesů, ovšem za vyšší úrok (cca od 4-8%). V objemech větších (řekněme v řádech desítek milionů korun) vyžaduje i bankovní financování složitější přípravu, ale je podstatně flexibilnější a z pravidla také o něco levnější. Obecně bychom se bankovních úvěrů neměli bát, ale vždy si musíme být předem jistí, že jej dokážeme řádně a včas splácet.

Druhým způsobem jak získat potřebné finanční prostředky, je angažovat soukromého investora nebo investory. Ti nám mohou poskytnout finanční prostředky – obdobně jako banka – formou úvěru, který zpravidla bývá méně rigidní, než jeho bankovní protějšek, avšak v konečném důsledku nemusí být nutně výhodnější. Soukromý investor nám například půjčí s možností splatit jednorázově po delším období (až bude prodána kolekce), ale bude očekávat vyšší návratnost, často ve formě podílu na zisku namísto běžného úroku. Což nás přivádí k druhé formě participace investora a to ve formě aktivní účastni na našem podnikání. Investor nám tedy poskytne finance výměnou za podíl v naší společnosti (případně akcie). Jelikož se bude jednat o začínající business, není stanovení reálné hodnoty a odpovídající výše podílu, kterou chceme investorovi nabídnout právě jednoduché. Měli bychom vycházet z obchodního plánu a dlouhodobého (nejméně 5-7 let) předpokládaného rozvoje, neboť investor s námi zůstane po velmi dlouhou dobu a s návratností své investice bude počítat právě v tomto horizontu. Zásadou by mělo být, že nám vždy musí zůstat rozhodující podíl a slovo.

Různé formy obchodní spolupráce nepředstavují sice přímé financování, ale při vhodném nastavení mohou přinést velmi podobný efekt. Závazek nákupčího odkoupit celoupřipravovanou kolekci (nebo její podstatnou část), poskytnutí zálohy na nákup materiálu, či angažmá ve spojené reklamní kampani jsou vše příklady takového quasi-financování. Vhodně nastavená obchodní spolupráce může být významným hybatelem našich financí a to i bez faktického poskytování peněz. Pokud se nám například u dodavatele materiálu podaří dohodnout odloženou splatnost jeho fakturace na dobu dostatečně dlouhou, kdy stačíme hotové výrobky prodat zákazníkům, či alespoň vybrat určitou zálohu, docílíme stejného efektu, jako kdybychom si na nákup materiálu půjčovali.


Co si zapamatovat?

Žádné obchodní rozhodnutí bychom neměli činit unáhleně nebo bez předchozí důkladné přípravy, což o otázkách financování platí rovnou trojnásob. Špatné výpočty a nepodložené odhady na kterých založíme finanční model, nevhodně zvolená forma spolupráce nebo účasti investora mohou mít na naše podnikání dalekosáhlé důsledky které se budou jen velmi těžko napravovat, ale kterých bylo v zásadě možno se od počátku velmi lehce vyvarovat.